Grupp 0-3 år

Onsdagar öppet kl 9.00-12.15.

Denna tid är för dig som har barn 0 - 3 år. 

Sång kl 10.00

Uppdaterad: