Grupp 0-10 månader

Torsdag kl 9.00- 15.30 för barn 0- upp till 10 månader. Babysång kl 10.15 och 14.00

Denna grupp är för dig som har barn 0- upp till 10 månader.

19 december 2017