Grupp 0-3 år

Onsdagar öppet kl 8.30-12.30.

Denna tid är för dig som har barn upp till tre år. 

Sång kl 10.00

15 augusti 2018