Grupp 0-3 år

Tisdagar öppet kl 9.00-12.00. Sångsamling kl 10.15.

Denna tid är för dig som har barn upp till tre år. 

19 december 2017