Grupp 0-18 månader

Tisdag kl 8.30-13.00.

En grupp för dig som har barn upp till 1,5 år (18 månader).
Sång kl 10.00.

19 december 2017