Grupp 0-6 år

Måndagar kl 9.00-12.30 Fredag kl 10.00-12.00. Från 23 augusti uteverksamhet kl 10.00-12.00

Denna grupp är för dig som har barn 0- 6 år. Kanske har flera barn i olika åldrar. 

Sång kl 10.00.

För mer info se hemsidan och facebook.

Uppdaterad: