Grupp 0-6 år

Måndagar kl 8.30-12.00 Fredag kl 9.30-12.00. OBS-Fredagar UTE verksamhet.

Denna grupp är för dig som har barn 0- upp till 6 år. Kanske har flera barn i olika åldrar eller för dig med småbarn där våra småbarnstider inte passar. 

Sång kl 10.00.

För mer info se hemsidan och facebook.

31 augusti 2018