Öppettider hösten 2019

  Öppettider gäller från 19 augusti 2019

Öppettider:

Måndag kl.9.00-12.30: 0-6 år                               

Tisdag kl.11.00-13.30: 0-6 månader

Onsdag kl.9.00-12.15: 0-3 år

Onsdag kl.13.15-15.30: 0-12 månader

Torsdag kl.9.00-12.30: 0-18 månader 

Fredag kl. 10.00- 12.00 0-6 år  
Uteverksamhet från 23 augusti, 0-6 år. För mer info se hemsida och facebook.

Sångstund måndag-torsdag kl 10.00
tisdag kl 11.30
onsdag kl 13.30

Webbsida: www.liljeforstorgoppenforskola.uppsala.se

Epost: liljeforstorgsoppnaforskola@uppsala.se

                        Telefon: 018-727 76 17/072 584 09 01

Vi finns även på Facebook Liljeforstorgs öppna förskola.                

Uppdaterad: