iHUB- en kurs i samhällsinformation

iHUB- en kurs på öppna förskolan med fokus på föräldraskap och det lokala närsamhället. Vill du veta mer kontakta respektive öppna förskola.

Gottsunda Öppna förskola Kristallen tisdagar kl.10.00-12.00, kontaktperson Nadja telefon 0730-71 12 42.

Sävja Öppna förskola tisdagar kl.13.00-15.00, kontaktpersoner Edona och Maria telefon 076-695 13 62.

Liljeforstorgs Öppna förskola onsdagar 13.00-15.00, kontaktpersoner  Safaa telefon 072- 584 09 01.

Inkludering HUB Öppna förskolan – Hela familjen i centrum!
En HUB är detsamma som ett nav, dvs en plats där många verksamheter och aktörer samlas på en gemensam arena. På öppna förskolan finns redan
den här arenan för att mötas.

iHUB-kursen är på 15 veckor och tar upp följande fem teman; Förskola/Skola, Hälsa, Kultur/Fritid, Påverkan och Utbildning/Arbete.
Varje tema har en lokal anknytning och samverkan sker med lokala aktörer. I iHUB-kurserna tar vi bland annat upp; Öppna förskolan, förskolan och skolan i närområdet. Var ligger vårdcentralen i närområdet? Hur det är att vara förälder i Sverige. Vad kan man göra i naturen? Var ligger biblioteket? Hur fungerar en demokrati? Vilka rättigheter och skyldigheter finns det?

Bakgrund
iHUB startade som ett projekt med syfte att underlätta för nyanlända familjer att ta del av utbudet i samhället så att vägen in i sitt nya hemland blir enklare. Målet var en ökad förståelse för det nya landet Sverige och en ökad empowerment för föräldraskapet, delaktighet och integration.
I dag är kursen öppen för alla föräldrar som önskar ta del av samhällsinformation med fokus på föräldraskap och koppling till det lokala samhället.

Intresserad att veta mer? Ta gärna kontakt med

Nadja Boucheloukh
Pedagog/ iHUB- Samordnare
Gottsunda öppna förskola Kristallen
Mobil: 0730-71 12 42
E-post: nadja.boucheloukh-m@uppsala.se

Anna Hanning
Chef Öppna förskoleverksamheten/ Föräldravägledningen Triple P
tfn:018-7275651
E-post: anna.hanning@uppsala.se

Uppdaterad: