Verksamhet

Liljeforstorg öppna förskola är en del i Liljefors familjecentral.

Läs mer om vårt familjecentrerade arbete i länken nedanför.

Genom samverkan kommun och landsting kan vi på öppna förskolan erbjuda olika kurser och föreläsningar.

 

 

Uppdaterad: