Familjecentrerat arbete

Liljeforstorg öppna förskola är en del av Liljefors familjecentral.

Öppna förskolan har ett familjecentrerat arbetssätt, vilket innebär samarbete mellan kommun och region, att arbeta med familjer med barn 0-5 år i centrum. Det innebär ett för verksamheten nära samarbete med regionens mödra/föräldrahälsovård, barnhälsovården och kommunens familjeenhet (råd och stöd).

Här kan du läsa om familjeenheten

 Vi erbjuder föräldraträffar i samarbete med MVC och BVC.

Här kan du läsa om Liljefors MVC och BVC

 Genom samverkan kommun och region kan vi på öppna förskolan erbjuda olika kurser och föreläsningar.

Vi har även andra samverkanspartner som vi arbetar med tex, bibliotek och trafiksäkerhetsrådet, folktandvården och föreningar som arbetar med barn och familjer i närområdet.

 

Uppdaterad: